novice
dogodki
zpisniki

DNEVNI RED:

 

1. P & R ter zbirni center komunalnih odpadkov Stanežiče

Datum novice6.4.2017 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED:

 

1. Čistilna akcija ČS Šentvid

Datum novice1.4.2017 ob 11:00
Preberi vec
DNEVNI RED SEJE:1. Potrditev zapisnika 14. izredne seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2016
4. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2017
5. Seznanitev z registrom tveganj
6. Pobude občanov

Datum novice16.2.2017 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 12. seje sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 13. seje sveta ČS Šentvid
4. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
5. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid
6. Pobude občanov

Datum novice1.12.2016 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Ocena dela Sveta ČS Šentvid v letu 2016 in smernice za leto 2017

Datum novice22.11.2016 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Potrditev zapisnika 6. izredne seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
3. Uskladitev finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2016
4. Pobude občanov

Datum novice22.11.2016 ob 17:30
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje sveta ČS Šentvid
3. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
4. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2017 s planom malih del
5. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2018 s planom malih del
6. Pobude občanov

Datum novice27.10.2016 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED:

 

1. Varnostna problematika v ČS Šentvid
2. Morebitni začasni begunski zbirni center v Stanežičah

Datum novice20.10.2016 ob 18:00
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid