novice
dogodki
zpisniki

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika
5. Določitev sejnin predsednika in članov Sveta ČS Šentvid
6. Pobude

Datum novice18.11.2021 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Razgovor o glasilu ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano

Datum novice7.10.2021 ob 18:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Jesensko srečanje ČS Šentvid

Datum novice2.10.2021 ob 11:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Prometna ureditev ulice Bratov Komel (del ulice ob zaključku C. na poljane)
2. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika
4. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2022
5. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2023
6. Pobude

Datum novice30.9.2021 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika
3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL
4. Pobude

Datum novice10.6.2021 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika
5. Prilagoditev finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021
6. Pobude

Datum novice27.5.2021 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritveni pohod po pešpoti Krona Slovenije

Datum novice8.5.2021 ob 08:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Čistilna akcija ČS Šentvid 2021

Datum novice17.4.2021 ob 11:00
Preberi vec
Stran 12
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid