novice
dogodki
zpisniki

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta ČS Šentvid

2. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije

3. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5. Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Šentvid

6. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano

7. Imenovanje uredniškega odbora glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano

8. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019

9. Pobude članov Sveta

10. Pobude občanov

Datum novice24.1.2019 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red (konstitutivne) seje:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana

2. Poročilo o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti

4. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti

5. Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti.

Datum novice10.1.2019 ob 19:00
Preberi vec

Dnevni red seje:

 

1. Pregled obnovljenih prostorov
2. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta ČS Šentvid
3. Dodelitev prostorov na Kosijevi PD Rašici (in s tem odvzem prostorov v Ljudskem domu)
4. Dodelitev prostorov v Ljudskem domu Gledališki skupini BPČ

Datum novice21.11.2018 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta ČS Šentvid
2. Določitev sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid
3. Pobude članov Sveta
4. Poročilo predsednika
5. Pobude občanov

Datum novice8.11.2018 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Pobude članov Sveta
4. Poročilo predsednika
5. Družina Strojan
6. Dodelitev prostorov Društvu Blaž Potočnikova čitalnica
7. Pobude občanov

Datum novice4.10.2018 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Jesensko srečanje ČS Šentvid

Datum novice8.9.2018 ob 11:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 5. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika Sveta
4. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
5. Skakalnice Gunclje in parkirišče pri TC Merkur
6. Pobude občanov

Datum novice21.6.2018 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika Sveta
4. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
5. Skakalnice Gunclje in parkirišče pri TC Merkur
6. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018
7. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019
8. Določitev malega dela ČS Šentvid za leto 2019
9. Pobude občanov

Datum novice17.5.2018 ob 18:00
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid