novice
dogodki
zpisniki

Dnevni red


1.Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta
2.Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta
3.Finančni načrt za leto 2007
4.Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
5.Pobude članov Sveta
6.Pobude občanov
Datum novice26.6.2007 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red


1.Oblikovanje stališč Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z osnutkom Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
Datum novice5.4.2007 ob 18:00
Preberi vec
Datum novice27.3.2007 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red


1.Oblikovanje stališč Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z pripravo Strategije prostorskega razvoja MOL in Prostorskega reda MOL.
2.Dogovor o delu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid pri izvedbi predstoječih nalog
Datum novice15.2.2007 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red


1.Imenovanje članov komisij Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
2.Poročilo o posredovanih informacijah javnega značaja Osnutek proračuna MOL za leto 2007
Datum novice30.1.2007 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red


1.Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
2.Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
3.Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
4.zvolitev podpredsednikov sveta
5.Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
6.Imenovanje uradne osebe Četrtne skupnosti Šentvid za posredovanje informacij javnega značaja
7.Imenovanje pooblaščene in odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije.
8.Imenovanje osebe, ki zastopa Svet Četrtne skupnosti Šentvid
9.Priprava stališč v zvezi s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja MOL
10.Določitev prioritetnih nalog (ciljev) Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
11.Pobude članov Sveta
12.Pobude občanov
Datum novice18.1.2007 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red

 

1.Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
2.Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
3.Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
4.zvolitev podpredsednikov sveta
5.Ustanovitev delovnih teles Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
6.Imenovanje uradne osebe Četrtne skupnosti Šentvid za posredovanje informacij javnega značaja
7.Imenovanje pooblaščene in odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije.
8.Imenovanje osebe, ki zastopa Svet Četrtne skupnosti Šentvid
9.Priprava stališč v zvezi s Programom priprave Strategije prostorskega razvoja MOL
10.Določitev prioritetnih nalog (ciljev) Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
11.Pobude članov Sveta
12.Pobude občanov

Datum novice18.1.2007 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red


1.Informacija v zvezi z začasno nastanitvijo Romske družine Strojan
2.Pobude članov Sveta
Datum novice4.1.2007 ob 18:00
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid