novice
dogodki
zpisniki

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika
3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL
4. Pobude

Datum novice10.6.2021 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 10. izredne seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika
5. Prilagoditev finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021
6. Pobude

Datum novice27.5.2021 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritveni pohod po pešpoti Krona Slovenije

Datum novice8.5.2021 ob 08:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Čistilna akcija ČS Šentvid 2021

Datum novice17.4.2021 ob 11:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika
3. Poročilo o izvedbi finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2020
4. Pobude

Datum novice11.3.2021 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika
3. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2021
4. Seznanitev z registrom tveganj
5. Osnutek finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 s planom malih del
6. Osnutek finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 s planom malih del
7. Pobude

Datum novice14.1.2021 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje
3. Potrditev zapisnika 6. izredne seje
4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje
5. Potrditev zapisnika 8. izredne seje
6. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2020
7. Pobude

Datum novice3.12.2020
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2020 - prerazporeditev sredstev za reprezentanco na programe ČS Šentvid

Datum novice12.11.2020 ob 17:30
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid