novice
dogodki
zpisniki

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Jesensko srečanje ČS Šentvid

Datum novice24.9.2022 ob 11:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 13. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 14. izredne seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika
5. Pobude

Datum novice2.6.2022 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Pohod po "Kroni Slovenije" – druga etapa

Datum novice10.4.2022 ob 08:30
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Čistilna akcija ČS Šentvid 2022

Datum novice9.4.2022 ob 09:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika
3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021
4. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2022
5. Seznanitev z registrom tveganj
6. Pobude

Datum novice2.2.2022 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika
5. Določitev sejnin predsednika in članov Sveta ČS Šentvid
6. Pobude

Datum novice18.11.2021 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Razgovor o glasilu ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano

Datum novice7.10.2021 ob 18:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Jesensko srečanje ČS Šentvid

Datum novice2.10.2021 ob 11:00
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid