novice
dogodki
zpisniki

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta ČS Šentvid
2. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
3. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Šentvid
6. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano
7. Imenovanje uredniškega odbora glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano
8. Seznanitev z registrom tveganj Četrtne skupnosti Šentvid
9. Izvedbeni finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2023
10. Pobude občanov

Datum novice2.2.2023 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red seje:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana
2. Poročilo o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid mestne občine Ljubljana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta Četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov Sveta Četrtne skkupnosti
4. Izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti

Datum novice17.1.2023 ob 19:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 17. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika
4. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2022
5. Pobude

Datum novice24.11.2022 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev Galerije Gunclje – malo delo ČS Šentvid

Datum novice17.11.2022 ob 18:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 16. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika
4. Sprememba izvedbenega načrta ČS Šentvid za leto 2022
5. Pobude

Datum novice17.11.2022 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Razgovor o glasilu ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano

Datum novice9.11.2022 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 15. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika
4. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022
5. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023
6. Pobude

Datum novice13.10.2022 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Jesensko srečanje ČS Šentvid

Datum novice24.9.2022 ob 11:00
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid