novice
dogodki
zpisniki
Dnevni red seje:

1. Potrditev zapisnika 25. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 8. izredne seje sveta ČS Šentvid
3. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
4. Prošnja za dovoljenje za začasno rabo zemljišč v športne namene – enota urejanja ŠE 514 / širše območje Rugby igrišča Oval
5. Pobuda Civilni iniciative proti Severni trasi
6. Pobude občanov
Datum novice8.5.2014 ob 18:00
Preberi vec
Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom:

1. Čistilna akcija ČS Šentvid
Datum novice5.4.2014 ob 11:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2013 s poročilom o realizaciji prihodkov
4. Upravljanje s tveganji pri delu sveta ČS Šentvid
5. Pobude občanov

Datum novice20.3.2014 ob 18:00
Preberi vec
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 22. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 7. izredne seje sveta ČS Šentvid
3. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
4. Izvedbeni finančni načrt za leto 2014
5. Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2013
6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ČS Šentvid za leto 2013
7. Pobude občanov
Datum novice13.2.2014 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red seje:

 

1. Izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid za leto 2013

Datum novice10.12.2013 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Uresničevanje finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2014
4. Rebalans proračuna MOL za leto 2014 in vezane spremembe finančnega načrta ČS za leto 2014
5. Pobude občanov

Datum novice14.11.2013 ob 18:00
Preberi vec

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika
4. Varnostna problematika vezana na družino Strojan
5. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
6. Pobude občanov

Datum novice3.10.2013 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

1. Potrditev Cenika oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" ČS Šentvid
2. Potrditev Programa zbiranja namenskih sredstev za izvajanje aktivnosti, prireditev in programov ČS Šentvid.
3. Mnenje ČS glede odstopa enega prostora za delovanje knjižnice

Datum novice5.9.2013 ob 18:00
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid