novice
dogodki
zpisniki

DNEVNI RED SEJE:

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 19. seje sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 5. izredne seje sveta ČS Šentvid
4. Predlog za začetek postopka zbiranja donatorskih sredstev za programe ČS
5. Predlog spremembe cenika oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano"
6. Pobude občanov

Datum novice20.6.2013 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

1. Oblikovanje predlogov za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta MOL – izvedbeni del

Datum novice6.6.2013 ob 18:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Čistilna akcija v Četrtni skupnosti Šentvid

Datum novice6.4.2013 ob 11:00
Preberi vec

DNEVNI RED SEJE:

1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid
4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2012
5. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013
6. Razrešitev in imenovanje člana uredniškega odbora glasila "Šentvid nad Ljubljano"
7. Pobude občanov

Datum novice7.3.2013 ob 18:00
Preberi vec

SPREJETI DNEVNI RED SEJE:

1. Potrditev zapisnika 17. seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid
4. Poročilo o prejeti zahtevkih za informacije javnega značaja
5. Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2012
6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ČS Šentvid za leto 2012
7. Pobude občanov

Datum novice5.2.2013
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid