novice
dogodki
zpisniki

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Projekt 'Hiša slavnih' - razstava v pritličnih prostorih Kosijeva 1, 3

Datum novice12.11.2020 ob 17:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Prerazporeditev presežka sredstev za sejnine predsednika in članov Sveta ČS Šentvid

Datum novice5.11.2020 ob 17:10
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021

Datum novice5.11.2020 ob 17:00
Preberi vec

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje
3. Poročilo predsednika Sveta
4. Informacija o postopku priprave prostorskega akta OPPN 62 Dvor
5. Pobude

Datum novice15.10.2020 ob 18:00
Preberi vec

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom;

 

1. Srečanje s predstavniki društev, ki delujejo v ČS Šentvid

Datum novice30.9.2020 ob 17:00
Preberi vec
Sprejet je bil naslednji dnevni red seje:

1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika Sveta
3. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020
4. Pobude
Datum novice10.9.2020 ob 18:00
Preberi vec

Sprejeti dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika Sveta
3. Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 121 Poslovna cona Vižmarje
4. Pobude

Datum novice18.6.2020 ob 18:00
Preberi vec

Sprejeti dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 3. izredne. seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika Sveta
4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2019
5. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020
6. Seznanitev z registrom tveganj
7. Pobude

Datum novice10.2.2020
Preberi vec
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid