novice
dogodki
zpisniki
2. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 2.2.2023 ob 18:00

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta ČS Šentvid
2. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
3. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Šentvid
6. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano
7. Imenovanje uredniškega odbora glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano
8. Seznanitev z registrom tveganj Četrtne skupnosti Šentvid
9. Izvedbeni finančni načrt Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2023
10. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid