novice
dogodki
zpisniki
21. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 13.10.2022 ob 17:00

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 15. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika
4. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022
5. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023
6. Pobude

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid