novice
dogodki
zpisniki
19. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 2.2.2022 ob 17:00

Sprejet je bil naslednji dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika
3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021
4. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2022
5. Seznanitev z registrom tveganj
6. Pobude

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid