novice
dogodki
zpisniki
11. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 15.10.2020 ob 18:00

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje
3. Poročilo predsednika Sveta
4. Informacija o postopku priprave prostorskega akta OPPN 62 Dvor
5. Pobude

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid