novice
dogodki
zpisniki
ZAPISNIK 25. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 8.11.2018 ob 18:00

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta ČS Šentvid
2. Določitev sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid
3. Pobude članov Sveta
4. Poročilo predsednika
5. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid