novice
dogodki
zpisniki
ZAPISNIK 17. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 21.9.2017 ob 18:00

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
3. Imenovanje Odgovornega urednika glasila ČS Šentvid, Šentvid nad Ljubljano
4. Imenovanje nadomestnega člana Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano
5. Sprememba statusa zunanjega člana Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in promet
6. Poročilo člana Sveta g. Ivanca o aktivnostih akcijskega tima povezanih z integracijo romske družine Strojan
7. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid