novice
dogodki
zpisniki
ZAPISNIK 16. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 11.5.2017 ob 18:00

DNEVNI RED:

 

1. Izvolitev predsednika sveta ČS Šentvid
2. Prenehanje opravljanja funkcije podpredsednika sveta ČS Šentvid
3. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid »Šentvid nad Ljubljano«
4. Izvolitev podpredsednika/ov sveta ČS Šentvid
5. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid
6. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta ČS Šentvid
7. Potrditev zapisnika 8. izredne seje Sveta ČS Šentvid
8. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Sveta ČS Šentvid
9. Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
10. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid