novice
dogodki
zpisniki
ZAPISNIK 14. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 1.12.2016 ob 18:00

DNEVNI RED SEJE:

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 12. seje sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 13. seje sveta ČS Šentvid
4. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
5. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid
6. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid