novice
dogodki
zpisniki
Zapisnik 22. seje sveta ČS Šentvid
Datum: 14.11.2013 ob 18:00

Dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje sveta ČS Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Uresničevanje finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2014
4. Rebalans proračuna MOL za leto 2014 in vezane spremembe finančnega načrta ČS za leto 2014
5. Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid