novice
dogodki
zpisniki
Zapisnik 6. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Datum: 5.9.2013 ob 18:00

DNEVNI RED SEJE:

1. Potrditev Cenika oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" ČS Šentvid
2. Potrditev Programa zbiranja namenskih sredstev za izvajanje aktivnosti, prireditev in programov ČS Šentvid.
3. Mnenje ČS glede odstopa enega prostora za delovanje knjižnice

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid