novice
dogodki
zpisniki
17. seja Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 11.12.2012 ob 18:00
Priponke:

Sprejeti dnevni red:

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 14. seje sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 15. seje sveta ČS Šentvid
4. Potrditev zapisnika 3. izredne seje sveta ČS Šentvid
5. Določitev sejnin predsedniku in članom sveta ČS Šentvid za leto 2012
6. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid