novice
dogodki
zpisniki
15. seja Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 22.11.2012 ob 17:15
Priponke:

Sprejeti dnevni red seje:

 

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 13. seje sveta ČS Šentvid
3. Dogovor o pripravi izhodišč za razgovor o Prostorskem načrtu MOL s pristojnimi oddelki MOL
4. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid