novice
dogodki
zpisniki
8. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 1.12.2011 ob 18:00
Priponke:

Sprejeti dnevni red:

 

1. Varnostne razmere v četrtni skupnosti Šentvid
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika sveta
4. Potrditev zapisnika 7. seje sveta ČS Šentvid
5. Določitev sejnin predsednika in članov sveta ČS Šentvid
6. Seznanitev s Pravilnikom o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti, ter postopek določanja terminskega plana uporabe prostorov
7. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid