novice
dogodki
zpisniki
6. seja sveta ČS Šentvid
Datum: 23.6.2011 ob 18:00
Priponke:

6. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid je bila 23. junija 2011 s pričetkom ob 18. uri v prostorih MOL Službe za lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana.

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika sveta
3. Potrditev zapisnika 5. seje sveta ČS Šentvid
4. Lokalno glasilo 'Šentvid nad Ljubljano'
    a) Program zbiranja donatorskih sredstev 
    b) Cenik oglasnega prostora v glasilu "Šentvid nad Ljubljano" - predlog
5. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid