novice
dogodki
zpisniki
1. korespondenčna seja sveta ČS Šentvid

1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana, Prušnikova 106, ki je bila sklicana dne 05. julija in je potekala do vključno 19. julija 2011.

 

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom:

1. Predlog za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta MOL, izvedbeni del (OPN MOL ID)za parcelne št. 1507, 1508/1, 1508/2, 1508/5, 1508/6, 1508/7, 1508/8, 1508/9, 1508/10 in 1509/2, vse v K.O. Vižmarje.

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid