novice
dogodki
zpisniki
6. Seja sveta ČS Šentvid
Datum: 9.10.2007 ob 19:30
Prušnikova 106, 9. 10. 2007 ob 19.30

Dnevni red

 

1.Pobude članov Sveta
2.Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Sveta
3.Pregled in potrditev zapisnika 4. izredne seje Sveta
4.Pregled in potrditev zapisnika 5. izredne seje Sveta
5.Finančni načrt za leto 2007 – poročilo Komisije za finančna vprašanja
6.Finančni načrt za leto 2008 ter leto 2009
7.Osnutek proračuna MOL za leto 2008
8.Osnutek proračuna MOL za leto 2009
9.Dopolnjen osnutek Strateškega prostorskega načrta MOL
10.Izgradnja predora na avtocestnem odseku Šentvid – Koseze
11.Stališča Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v zvezi z obravnavo Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP
12.Pobude občanov

Priponke:
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid