novice
dogodki
zpisniki
2. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 1.12.2010 ob 18:00
Ljubljana, Prušnikova 106, 1. 12. 2010 / 18.00
Priponke:
2. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid je bila 1. decembra 2011 v prostorih MOL Službe za lokalno samoupravo, Ljubljana, Prušnikova 106, s pričetkom ob 18. uri.

Dnevni red


1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta ČS Šentvid
3. Imenovanje podpredsednikov sveta Četrtne skupnosti Šentvid
4. Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih
5. Imenovanje odgovorne osebe posredovanje informacij za medije
6. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid