novice
dogodki
zpisniki
20. seja sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 9.3.2010 ob 18:00
Prušnikova ul. 106, Ljubljana - Šentvid, 9. 3. 2010 / 18.00
Priponke:

Dnevni red


1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
2. Poročilo predsednika
3. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid
4. Poslovno poročilo sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
5. Poročilo o realizaciji finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
6. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid