novice
dogodki
zpisniki
19. seja Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Datum: 7.1.2010 ob 18:00
Prušnikova ulica 106, Ljubljana - Šentvid, 7. 1. 2010 / 18.00
Priponke:

Dnevni red


1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja
4. Dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana
5. Stališča in pripombe sveta na razgrnjen Dopolnjen osnutek IPN in SPN MOL ter prejete odgovore
6. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid