novice
dogodki
zpisniki
16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid,
Datum: 8.9.2009 ob 18:00
Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, 8. 9. 2009 / 18.00
Priponke:

Dnevni red

1. Pobude članov Sveta ČS Šentvid

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Sveta ČS Šentvid

3. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2010

4. Plan malih del ČS Šentvid

5. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid