novice
dogodki
zpisniki
13. Seja sveta ČS Šentvid
Datum: 17.2.2009 ob 18:00
Prušnikova 106, Ljubljana, 17. 2. 2009 / 18.00
Priponke:

Dnevni red


1. Kadrovske zadeve (prenehanje mandata in imenovanja)
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
3. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika Sveta z usklajevalnega sestanka v zvezi s SPN in IPN MOL
5. Poročilo o posredovanju informacij javnega značaja
6. Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2008
7. Izvedbeni finančni načrt za leto 2009
8. Smučišče v Podutiku
9. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid