novice
dogodki
zpisniki
12. Seja sveta ČS Šentvid
Datum: 9.12.2008 ob 18:00
Prušnikova 106, Ljubljana, 9. 12. 2008 / 18.00
Priponke:

Dnevni red


1. Potrditev mandata članu Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid
4. Poročilo predsednika Sveta z delovnega sestanka predsednikov svetov
5. Določitev sejnin članom Sveta ČS Šentvid
6. Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca – Stanežiče – Brod
7. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid