novice
dogodki
zpisniki
9. Seja sveta ČS Šentvid
Datum: 3.4.2008 ob 18:00
Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, 3. 4. 2008 / 18.00
Priponke:

Dnevni red


1. Pobude članov Sveta
2. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
3. Potrditev zapisnika 8. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
6. Seznanitev z zabeležko delovnega sestanka Župana MOL in Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
7. Seznanitev z zabeležko ogleda možnosti razvoja smučarsko – rekreacijskega centra na Šentviškem hribu v povezavi z načrtovano gradnjo Trgovinskega centra Merkur
8. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2007
9. Poslovno poročilo ČS Šentvid za leto 2007
10. Delovni finančni načrt za leto 2008 11. Pobude občanov
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid