novice
dogodki
zpisniki
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO - SEPTEMBER 2013

 

IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid…..........................................3
Pot v šolo je lahko tudi varna.........................................................5
5. Stanežiče masters.......................................................................6
Šentviško športno dogajanje spomladi in poleti............................ 7
Jesensko srečanje ČS Šentvid 2013................................................9
Predstavitev kluba za športno ritmično gimnastiko Šiška.............11
Na tacenskih brzicah spet najboljši svetovni kajakaši...................13
Kotiček za najmlajše…...................................................................14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu…....................................15
Napovednik dogodkov jesen 2013….............................................16

Kontakti:
T: +386 (0)1 512 46 07
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
ponedeljek od 8 do 12 in od 13 do 15
sreda od 8 do 12 in od 13 do 16
petek od 8 do 12
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid