novice
dogodki
zpisniki

O kraju Šentvid

 

Četrtna skupnost Šentvid je bila ustanovljena, kot ena izmed 17. četrtnih skupnosti, z aktom Sprememba in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana, ki ga je na svoji seji dne 15. januarja 2001 sprejel Mestni Svet Mestne občine Ljubljana . Prve volitve članov svetov četrtnih skupnosti pa so bile 17. junija 2001. Svet Četrtne skupnosti v sedanji sestavi pa je bil izvoljen na volitvah oktobra 2010.
 
Četrtna skupnost Šentvid leži na Severno zahodnem delu Ljubljane. in pokriva območje nekdanjih Krajevnih skupnosti Šenvid, Gunclje - Male Vižmarje, Vižmarje - Brod in Stanežiče. Skoraj polovico površine, ki meri skoraj 16 km2, pokriva gozdnata površina Šentviškega hriba. 
 
Po podatkih na dan 1.1.2014 (Vir podatkov SURS)) živi na območju Četrtne skupnosti Šentvid 14.025 prebivalcev. Od tega je 7.245 žensk in 6.780 moških. Približno 26% prebivalcev je mlajših od 25 let, prebivalcev starih 25 - 64 let je približno 54 %, starejših od 65 let pa je 20 % prebivalcev.

 

 

 

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid