novice
dogodki
zpisniki
SKLICANA JE 5. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 7.12.2023 ob 17:00
Četrtek, 7. 12. 2023 ob 17. uri v dvornai Kosijeva 1, Ljubljana - Šentvid
Seja je sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Sveta ČS Šentvid
3. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Sveta ČS Šentvid 5
4. Poročilo predsednika Sveta
5. Ugotovitev udeležbe na sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2023
6. Pobude

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid