novice
dogodki
zpisniki
SKLICANA JE 1. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 17.1.2023 ob 19:00

Dnevni red seje:

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana
2. Poročilo o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid mestne občine Ljubljana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta Četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov
Sveta Četrtne skupnosti
4. Izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid