novice
dogodki
zpisniki
SKLICANA JE 12. SEJA SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 3.12.2020 ob 17:00
Četrtek, 3. decembra 2020 ob 17. uri v pritličnih prostorih Kosijeva 1, 3

Seja je sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje
3. Potrditev zapisnika 6. izredne seje
4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje
5. Potrditev zapisnika 8. izredne seje
6. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2020
7. Pobude

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid