novice
dogodki
zpisniki
SKLIC 11. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 15.10.2020 ob 18:00
Četrtek, 15. oktobra 2020 bo 18. uri v pritličnih prostorih Kosijeva 1, 3

Predlagani dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 10. seje Sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 4. izredne seje
3. Poročilo predsednika Sveta
4. Informacija o postopku priprave prostorskega akta OPPN 62 Dvor
5. Pobude

 

POSEBNI POGOJI:
- na sejo pridite zdravi,
- ob vhodu v objekt si razkužite roke in si nadenite masko (uporaba maske je vse čas obvezna!)
- upoštevajte varnostno razdaljo najmanj 1,5 m

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid