novice
dogodki
zpisniki
SKLIC 2. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 24.1.2019 ob 18:00
Četrtek, 24.1.2019 ob 18 uri v sejni sobi Prušnikova ul. 106

Predlagani dnevni red seje:

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta ČS Šentvid

2. Pobude članov Sveta

3. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije

4. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Šentvid

7. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano

8. Imenovanje uredniškega odbora glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano

9. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid