novice
dogodki
zpisniki
ŠENTVID NAD LJUBLJANO September 2015 - glasilo ČS Šentvid

Iz vsebine:

 

Delo Sveta Četrtne skupnosti Šentvid.................3
Šentviški dnevi............................................4
40 let Ženskega pevskega zbora Rozka Usenik.......5
Pomembnost redne vadbe za starejše ................7, 8
Jesensko srečanje........................................9
OŠ Šentvid je praznovala................................10
Kotiček za najmlajše ....................................14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu..............15
Napovednik dogodkov poletje 2015....................16

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid