novice
dogodki
zpisniki
pOSEBNI prijatelji v Vrcu Šentvid
Datum: 19.5.2015 ob 17:00
Torek 19.5.2015 ob 17. uri na igrišču vrtca Šentvid Prušnikova 73, Ljubljana-Šentvid

Vrtec Šentvid vabi v torek 19. maja 2015 ob 17. uri na igrišču vrtca na Prušnikovi ul. 73, Ljubljana-Šentvid na druženje s pOSEBNIMI prijatelji.

 


Projekt pOSEBNI prijatelji je namenjen osveščanju in vzpostavljanju konkretnih rešitev na področjih odpadnih igrač in enakopravnosti ljudi, ne glede na njihove različne potrebe in sposobnosti. Jedro projekta je nenavaden način povezovanja skrbi za okolje in opolnomočenja ljudi s posebnimi potrebami - predelava odpadnih igrač v invalidskem podjetju v igrače s pOSEBNIM sporočilom.

pOSEBNI PRIJATELJ
Kulturno ekološko društvo Smetumet jev okviru projekta pOSEBNI prijatelji postavilo razstavo, ki se nahaja v prvem nadstropju Enote Vid, Vrtca Šentvid. Na ogled so reciklirane igračke s pOSEBNIM sporočilom. Projekt je namenjen opolnomočenju ljudi s posebnimi potrebami in recikliranju odpadnih igrač ter osveščanju. Maja in Alenka iz KED Smetumet, sta sporočilo razstave preko pogovora približali otrokom: spodbujati razmišljanje in delovanje, ki vodi k enakopravnosti ljudi s posebnimi potrebami ter izboljšanju življenja in okolja za vse.

 

Razstava bo v prostorih Enote Vid postavljena do 20. maja. Takrat bo potekalo pomladansko srečanje za otroke in starše: razstava se bo v popoldanskih urah preselila na igrišče enote, ko bo pod vodstvom KED Smetumet za otroke potekala delavnica Posebni prijatelj.

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid