novice
dogodki
zpisniki
OBJAVLJEN ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 22.1.2015 ob 18:00
Dnevni red seje:1. Potrditev zapisnika 2. seje sveta ČS Šentvid
2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje sveta ČS Šentvid
3. Pobude članov Sveta ČS Šentvid
4. Določitev predloga prioritetnih nalog pri zagotavljanju varnosti
5. Določitev prioritetnih nalog ČS Šentvid
6. Imenovanje podpredsednika Sveta ČS Šentvid
7. Imenovanje delovnih teles Sveta ČS Šentvid
8. Imenovanje Uredniškega odbora glasila ČS Šentvid 'Šentvid nad Ljubljano'
9. Finančni načrt za leto 2015
10. Plan malih del za leto 2015
11. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid