novice
dogodki
zpisniki
IZŠLA JE JESENSKA ŠTEVILKA GLASILA ŠENTVID NAD LJUBLJANO
IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid…..........................................3
Nova zgradba za šolo tisočerih talentov.........................................4
Šport Ljubljana, golfski center.....................................................6
Šentviški dnevi 2014....................................................................7
Vključevanje dijakov v urejanje skupnih prostorov šole....................8
Jesensko srečanje ČS Šentvid.......................................................9
Kotiček za najmlajše…................................................................14
Napovednik dogodkov jesen 2014.................................................16
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid