novice
dogodki
zpisniki
IMENOVANJE VOLILNE KOMISIJE ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID - POZIV
Datum: 28.5.2014
Priponke:

Zadeva: Imenovanje volilne komisije v Četrtni skupnosti Šentvid MOL


Na podlagi drugega odstavka 113. člena Zakona o lokalnih volitvah volilno komisijo četrtne skupnosti imenuje svet četrtne skupnosti.

Volilna komisija v Četrtni skupnosti Šentvid je bila imenovana maja 2010 in ker drugi odstavek 38. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da traja mandat volilnih komisij 4 leta, pozivamo, da predlagate kandidate za člane volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana.

Volilno komisijo četrtne skupnosti sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki se imenujejo izmed volivcev s stalnim prebivališčem v Četrtni skupnosti Šentvid. Pri kandidiranju za predsednika in člane komisije je potrebno upoštevati, da član volilne komisije ne more hkrati kandidirati na volitvah, prav tako ne more biti predstavnik ali zaupnik kandidatov. Nihče tudi ne more biti član več, kot enega volilnega organa.

Priporoča se, da se predsednik oz. njegov namestnik imenujeta izmed pravnikov, člani komisije pa na predlog političnih strank, drugih organizacij v občini ter občanov.


Prosimo, da nam predlagate kandidata za člana Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid MOL do ponedeljka, 9. junija 2014. Podpisano soglasje kandidata nam prosim pošljite na naslov: Četrtna skupnost Šentvid MOL, KMVVI, Prušnikova 106, 1210 Ljubljana - Šentvid Ljubljana.

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid