novice
dogodki
zpisniki
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO - SEPTEMBER 2013

 

IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid…..........................................3
Pot v šolo je lahko tudi varna.........................................................5
5. Stanežiče masters.......................................................................6
Šentviško športno dogajanje spomladi in poleti............................ 7
Jesensko srečanje ČS Šentvid 2013................................................9
Predstavitev kluba za športno ritmično gimnastiko Šiška.............11
Na tacenskih brzicah spet najboljši svetovni kajakaši...................13
Kotiček za najmlajše…...................................................................14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu…....................................15
Napovednik dogodkov jesen 2013….............................................16

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid