novice
dogodki
zpisniki
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO - marec 2013
IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid…..........................................3
Čistilna akcija v ČŠ Šentvid..............................................................4
Prostovoljno gasilsko društvo Vižmarje-Brod..................................5
Smučišče Gunclje.............................................................................6
Zgodovina elektrifikacije v Šentvidu................................................8
Smuk za Mežnarjev pokal 2013......................................................10
Aktivnosti Vrtca Šentvid.................................................................12
Kotiček za najmlajše…...................................................................14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu…....................................15
Napovednik dogodkov pomlad 2013…............................................16
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid