novice
dogodki
zpisniki
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO - December 2012
IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid….....................................3
Spomenik 25 ustreljenim talcem v Šentvidu...............................4
Mreža dnevnih centrov aktivnosti za starejše v Ljubljani.............6
Jesensko srečanje 2012.........................................................8, 9
33. tek na Šmarno goro.........................................................11
Kotiček za najmlajše…...........................................................14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu….................................15
Napovednik dogodkov zima 2012/13.........................................16
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid