novice
dogodki
zpisniki
OBJAVLJEN ZAPISNIK 13. SEJE SVETA ČS ŠENTVID
Datum: 14.11.2012
Priponke:
Dnevni red 13. seje sveta ČS Šentvid:

1. Problematika povezana z romsko družino Strojan
2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
3. Poročilo predsednika sveta
4. Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid
5. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013 in 2014 s planom malih del
6. Pobude občanov

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid