novice
dogodki
zpisniki
DEJAVNIKI TVEGANJA - predavanje
Datum: 3.9.2012 ob 18:00
Ponedeljek 3.9.2012 ob 18.uri2012 - Sejna soba Zdravstvenega doma Šentvid (Ob zdravstvenem domu 1, Ljubljana-Šentvid
Na predavanju »Dejavniki tveganja«, udeleženci spoznajo dejavnike tveganja za srčno-žilna obolenja (holesterol, zvišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, debelost, fizična neaktivnost, škodljive razvade, psihični stres....). Pridobijo informacijo in napotila, kako si lahko sami
pomagajo, da dejavnike obvladujejo, jih zmanjšajo ali celo odstranijo. Udeleženci si pridobijo na predavanju osnovne informacije, ki jim omogočijo boljše sodelovanje v ostalih učnih delavnicah Cindi.
Priponke:
CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme) je mednarodni program za preprecevanje kronicnih nenalezljivih bolezni, ki deluje v okviru
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Kronicne nenalezljive bolezni predstavljajo glavni vzrok prezgodnje smrtnosti prebivalstva in najvecje zdravstveno breme evropske regije.
V okviru programa izvajajo države članice, med njimi tudi Slovenija, strokovne in promocijske aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja prebivalstva in preprečevanje
kroničnih nenalezljivih bolezni, pri katerih je neustrezen in nezdrav življenjski slog osnovni dejavnik tveganja. Namen zdravstveno-vzgojnih programov Cindi je spodbuditi
posameznika (individualni pristop) in skupine prebivalcev (skupinski pristop), da bi skrbeli za ohranjanje in/ali izboljšanje lastnega zdravja. Udeležencem pomagajo oblikovati znanja, prepričanja in vedenjske vzorce za spreminjanje življenjskega sloga in bolj zdrav način življenja.
Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid