novice
dogodki
zpisniki
GLASILO ŠENTVID NAD LJUBLJANO - JUNIJ 2012
Datum: 20.6.2012
Brezplačno glasilo Četrtne skupnosti Šentvid
Priponke:

 

IZ VSEBINE:
Delo sveta Četrtne skupnosti Šentvid….…….….….….….….….….….….. 3
Odbojkariada….…….….….….….….….….….…..….…….….….….….….….….. 4
Počitniške dejavnosti…….…….….….….….….….….….…...….…….….…. 6, 7
Čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2012…….…….….….….….….….….…. 8
Dom svetega Vida…….…….….….….….….….….….…...….…….….…..…... 10
Festival na Gaju…….….….….…...….…….….….……...….….….…....…….… 13
Kotiček za najmlajše….….….….…...….…….….….…….….….….…...….… 14
Novice o zanimivih dogodkih v Šentvidu…….….….….…...….…….…. 15
Napovednik dogodkov poletje 2012…….….….….…...….…….….….…. 16

Kontakti:
T: +386 (0)1 306 48 73
F: +386 (0)1 512 06 81
E: mol.sentvid@ljubljana.si
Uradne ure:
Ponedeljek od 8.30 do 13. ure
Sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure
Petek od 8.30 do 12. ure
Zaposlena strokovna sodelavca Službe za lokalno samoupravo:
Golavšek Robert
Snježana Zrnič (Ponedeljek, torek in sreda)
Oseba odgovorna za dajanje informacij javnega značaja:
predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Damijan Volavšek.

Oseba odgovorna za stike z mediji:
Damijan Volavšek - predsednik Sveta CS Šentvid